Què necessites trobar?

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE L’ICEC PEL PLA INTEGRAL DE TEATRE PER CATALUNYA

Publicado el 12 de Octubre de 2017

El dia 11 d’octubre la comissió que impulsa l’elaboració del Pla Integral de Teatre per Catalunya, es va reunir amb el Director de l’ICEC, Xavier Díaz per presentar-li la proposta, amb tot el recull de punts que motiven la necessitat d’aquest pla. Ha de ser un pla de llarga durada, un pacte nacional que doni estabilitat al sector .

La proposar es basa en una implantació per fases: diagnosi, elaboració del pla d’impuls i aplicació. Un cop elaborat aquest pla de cohesió del sector es podrà començar a aplicar.

Es va sol·licitar que sigui impulsat des del Departament de Cultura de la Generalitat, el qual va acceptar la seva confecció. Es va acordar plantejar l’elaboració i la metodologia a un professional nomenat pel Departament. A partir d’aquí, s'hauran de crear comissions de treball amb tots els implicats del sector.

La Vicepresidenta de l’AADPC, Ester Bartomeu, va demanar que s’impliqui també d’alguna manera al Departament d’Ensenyament per treballar-ho conjuntament.


Notícies relacionades:

1a reunió - Plantejament

2a reunió - Primers acords

Argumentari

3a reunió - Presentació de la proposta a Xavier Díaz, director de l'ICEC

4a reunió - Presentació del tècnic responsable i del document metodològic