Què necessites trobar?

REUNIONS MANTINGUDES DE L'1 AL 5 DE JUNY

Publicado el 05 de Junio de 2020

DIMARTS 2

Reunió de protocol amb l’INAEM

Reunió de la Comissió Artística Lectures


DIMECRES 3

Reunió de gerències de diverses associacions professionals


DIJOUS 4

Segona reunió amb els estudis de doblatge i DUB per regular el teledoblatge

Reunió de seguiment de l’àrea de formació

Reunió de seguiment de l’àrea de producció

Reunió de seguiment de l’àrea d’administració i comptabilitat


APARICIÓ ALS MITJANS:

El Punt Avui: "5 milions per als sectors més febles de la cultura"

Fundació Antigues Caixes Catalanes: Entrevista a Àlex Casanovas, president de l’AADPC