Què necessites trobar?

REUNIONS MANTINGUDES DEL 27 AL 31 DE JULIOL

Publicado el 31 de Julio de 2020

DILLUNS 27

o Reunió de seguiment de les associacions professionals d’AAEE

o Videoreunió amb l’Honorable Consellera de Presidència Meritxell Budó sobre les homologacions del doblatge a Tv3 i la situació dels actors i les actrius de “Com si fos ahir”

o Videoreunió ConArte: dansa

o Assemblea de doblatge AADPC-DUB on es varen explicar els acords d'empresa als quals s'ha arribat amb la part social. Al mes de setembre la part empresarial i la part social es reuniràn per acordar la regulació del teledoblatge i dels contractes indefinits en doblatge.


DIMARTS 28

o Reunió del Consell de Direcció d’Entreacte

o Videoconferència TACEE (xerrada/ col·loqui Estatut de l’Artista)

o Reunió amb la direcció i RRHH de l'Escola ESART amb l'Àrea juridica i legal de l'AADPC per aclarir i resituar alguns temes esdevinguts amb el professorat docent de l'escola. 


DIJOUS 30

o Reunió de l’equip de gestió de l’associació

o Reunió de seguiment del número 210 de l’EntreActe

o Reunió de Mesa Mixta Paritaria de Teatre per presentar proposta específica que reguli el supòsit de la COVID-19 davant les cancel·lacions que puguin esdevenir. També s’ha tractat la necessitat d'arribar a acords per a la comunicació pública via streamming de les representacions teatrals.


DIVENDRES 31

o Webinar sobre els Protocols del COVID-19, organitzat per ADETCA-CIATRE