Què necessites trobar?

REUNIONS MANTINGUDES DEL 8 AL 12 DE JUNY

Publicado el 12 de Junio de 2020

DIMARTS 9

Reunió de Junta AADPC

Reunió amb Fira Tàrrega per conèixer el nou funcionament i la implicació de les 4 associacions professionals d’arts escèniques

Reunió de les associacions, entitats i col·lectius professionals d’arts escèniques

DIMECRES 10

Reunió del cicle de lectures dramatitzades sobre els protocols de seguretat.

Píndola formativa sobre com millorar el dossier del teu espectacle


DIJOUS 11

Reunió AADPC i DUB per valorar la reunió efectuada amb els estudis de doblatge.

Reunió interna de l’equip de l’AADPC

DIVENDRES 12

Reunió interna de l’àrea de comunicació