Què necessites trobar?

SERVEI DE CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ ANUAL SOBRE L’IRPF DE L’ANY 2020

Publicado el 08 de Abril de 2021

Aquest any torna a estar disponible el servei anual de preparació de la Declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que serà prestat per l’assessoria Subiturre a partir del dia 21 d’abril fins a finals de juny.


CONDICIONS

Les condicions del servei són les següents:

Per sol·licitar la preparació de la declaració anual serà necessari enviar un correu electrònic a l’assessora Laura Espejo a partir del 21 d’abril a l’adreça fiscal@subiturre.com

Serà necessari que al correu electrònic adjunteu:

- La Declaració de la renda de l’exercici 2019

- El vostre nom i cognoms

- El vostre número de telèfon

- El número de DNI o NIE

- La data de caducitat del vostre DNI, la data d’expedició en cas que el DNI sigui permanent o el número de suport en cas de disposar NIE

- En cas de variacions en l’estat civil o naixement de descendència: consigneu el nou estat civil o el nom i data de naixement del fill o filla nascut i data d’adopció del fill o filla adoptat

- En cas de variacions en el domicili: nova adreça, nova referència cadastral i en cas de lloguer, DNI o NIE de la persona arrendadora

- En cas d’haver subscrit un contracte de lloguer i complir algun dels següents requisits (contracte de lloguer signat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, tenir 32 anys o menys, haver estat a l’atur 183 dies o més durant l’exercici 2020, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% o ser vidu/ a i tenir més de 65 anys): enviar la totalitat de la renda abonada en concepte de pagament de lloguer durant l’exercici 2020

- En cas d’estar donat/ donada d’alta al RETA o al cens d’empresaris, professionals i retenidors: factures físiques emeses i suportades i resumen de l’IVA de l’exercici 2020 (en cas de disposar dels mateixos)

- Certificat de pagament de quotes de l’AADPC

- La resta de documentació que considereu

- L’assessora Laura Espejo contactarà telefònicament amb vosaltres per tractar la preparació de la declaració.

La declaració no es confeccionarà el mateix dia que s’enviï el correu electrònic, per tant, recomanem posar-se en contacte amb l’assessoria Subiturre abans del dia 25 de juny, ja que aquest és l’últim dia per presentar les domiciliacions en cas que el resultat de la Declaració sigui ingressar.


PREU

El preu del servei és el següent:

DECLARACIONS ANUALS SOBRE L’IRPFPREU AADPC
Declaracions simplificades (1)45,00 €
Declaracions ordinàries (2)
65,00 €
(1) Únicament rendiments de treball, capital mobiliari/ immobiliari en relació amb els drets d’imatge i deducció per compra/ rehabilitació/ lloguer d’habitatge habitual.

(2) Guanys i pèrdues patrimonials de qualsevol tipus; activitats econòmiques empresarials/ professionals; imputacions d’altres rendiments.


CALENDARI TRIBUTARI

El calendari tributari de l’Agència Tributària, als efectes d’aquesta Declaració Anual sobre l’IRPF de l’exercici 2020, queda establert de la següent manera:

Des del dia 7 d’abril fins el 30 de juny
RENDA I PATRIMONI
Presentació per internet de la Declaració anual 2020.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 25 de juny.

Des del 6 de maig fins el 30 de juny.
RENDA
Presentació per telèfon de la declaració anual 2020. La cita prèvia es podrà demanar del 4 de maig al 29 de juny.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 25 de juny.

Des del 2 de juny fins el 30 de juny.
RENDA
Inici de l'atenció presencial a les oficines de l'AEAT, Comunitats Autònomes i entitats col·laboradores de la Declaració anual del 2020. La cita prèvia es podrà demanar del 27 de maig al 29 de juny.


Us recordem que la quota de l'AADPC desgrava a hisenda.
Demaneu-nos el certificat