Què necessites trobar?

DEMANA CITA PER AL SERVEI DE CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2017

Publicado el 04 de Abril de 2018


El dia 8 de març es va publicar al BOE l’ordre que regula la presentació de la declaració sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2017.

Aquest any us tornem a oferir el servei anual de preparació de la declaració anual de l’esmentat impost, que serà prestat per l’assessoria de l’AADPC des del dia 4 d’abril fins a finals de juny.


CONDICIONS

Les condicions del servei són les següents:

El servei està disponible sempre amb cita prèvia, a concertar a partir del mateix 4 d'abril per correu electrònic, a aleunda@aadpc.cat, i es portarà a terme mitjançant una visita concertada a la seu de l’AADPC situada a Fabra i Coats- Fàbrica de Creació (C/ Sant Adrià 20, 1a planta; metro L1 Sant Andreu), tant pel lliurament de documentació com per a recollir la corresponent declaració. Només en determinats casos, a criteri de l’AADPC, la declaració us podrà ser lliurada mitjançant correu electrònic.

Els dies de visita per rebre documentació i lliurar la corresponent declaració seran, preferentment, els dilluns i dimecres de 09.30 a 16.00 hores.

La declaració no es confeccionarà el mateix dia de la visita, sinó que us serà lliurada la setmana següent. Per tant, l’últim dia de recepció de documentació serà el 25 de juny de 2018.

Serà imprescindible que, a més de la documentació habitual per a realitzar la declaració, hi adjunteu:
     - La declaració anual (o l’esborrany confirmat) de l’any 2016.
     - Les vostres dades fiscals emeses per l’Agència Tributària.


PREU

El preu del servei és el següent:

DECLARACIONS ANUALS SOBRE L’IRPF POSSIBLES SITUACIONS
PREU AADPCPREU NO SOCIS
Declaracions simplificades (1)

Rendiments nets totals inferiors a SMI*

Rendiments nets totals superiors a SMI*

35,00€

45,00€

65,00€

85,00€

 Declaracions ordinàries (2)

Rendiments nets totals inferiors a SMI*

Altres situacions

45,00€

55,00€ (3)

85,00€

105,00€ (3)

(1) Únicament rendiments treball, capital mobiliari/immobiliari i deducció per compra/rehabilitació/lloguer d’habitatge habitual.
(2) Guanys i pèrdues patrimonials de qualsevol tipus; activitats econòmiques empresarials/professionals; imputacions d’altres rendiments.
(3) Preu mínim –que podria ser superior, a criteri de l’assessoria, segons el grau de dificultat o el temps de càlcul.
*SMI (salari mínim interprofessional) 2017: 9.906,40€

Els socis d'altres associacions amb les quals tenim signats convenis de col·laboració, se'ls aplicarà un 25% de descompte respecte a la tarifa del no socis.


CALENDARI TRIBUTARI

El calendari tributari de l’Agència Tributària, als efectes d’aquesta Declaració Anual sobre l’IRPF, queda establert de la següent manera:

Des del 15 de març fins al 2 de juliol
ACCÉS DADES FISCALS

• Obtenció del número de referència de l’esborrany i de les dades fiscals.

Des del 4 d’abril fins el 2 de juliol
RENDA I PATRIMONI

• Presentació per internet de la declaració anual 2017.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 27 de juny.

Des del 10 de maig fins el 2 de juliol
RENDA

• Presentació en entitats bancàries, CCAA i oficines de l’AEAT de la declaració anual del 2017.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 27 de juny.


Us recordem que la quota de l'AADPC desgrava a hisenda.

Demaneu-nos el certificat