Què necessites trobar?

SIGNAT EL NOU ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AADPC I DUB

Publicado el 16 de Diciembre de 2019

El passat dimarts 3 de desembre es va signar l’acord de col·laboració entre l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) i l’Associació de Doblatge Unida de Barcelona (DUB).


L'AADPC com a sindicat que representa i defensa els interessos de tots els actors, actrius, directors i directores que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, interpretant en els àmbits artístics de doblatge, cinema i teatre, incorpora en la seva defensa sindical (pel que fa a la negociació Col·lectiva) els interessos de DUB que, com associació professional de doblatge de Barcelona, entén que l’AADPC és el sindicat artístic que els representa.

A partir d’aquest acord, ambdues entitats treballen conjuntament en enfortir la branca artística del doblatge a Catalunya, consensuant accions i estratègies conjuntes per dotar el sector del Doblatge d'un conveni col·lectiu que estableixi les condicions mínimes de contractació laboral.

Així mateix, l’AADPC proporcionarà assessorament jurídic i laboral, tant per les persones associades de DUB com per a la pròpia entitat, en cas de ser requerida a aquests efectes.

El departament legal de l'AADPC assessorarà a les persones associades de DUB, en els següents àmbits i disciplines jurídiques:

a) Assessorament laboral, fiscal i en matèria de drets de la Propietat Intel·lectual, drets d'imatge i constitució de societats.
b) Revisió de contractes (laborals, civils i/o mercantils relatius a la seva feina).
c) Redacció dels següents requeriments laborals:
    - Denúncies possibles a presentar davant la ITSS
    - Carta de baixa voluntària a l'empresa
    - Document de reclamació prèvia

Les peticions arribaran a l’AADPC a través de DUB, que facilitarà les dades de contacte de les persones interessades perquè les assessores puguin posar-se en contacte amb elles. Mensualment s’emetrà una factura de la prestació de serveis a DUB en base al total de consultes ateses. Però tot el treball que es derivi de la consulta inicial a desenvolupar per part de les assessores de l'AADPC, serà assumit íntegrament per l’interessat o interessada.

Per acabar, l'AADPC i DUB es comprometen també a comunicar totes les activitats entorn el doblatge que organitzin ambdues entitats i establir un descompte del 10% en tots els cursos que programin.