Què necessites trobar?

Informació sobre el sector

L'AADPC s’ha marcat l'objectiu de potenciar tots els canals de comunicació existents per mantenir a l’associat permanentment informat a través del tots els canals que gestionem (web, revista Entreacte, xarxes socials, butlletí mensual i comunicats).

WEB: Hi trobaràs tota la informació sobre convocatòries de premis, festivals, beques, ajuts i subvencions; ofertes especials per als nostres associats; una agenda d’activitats tant pròpies de l’AADPC com relacionades amb el sector, així com dels propis associats; convenis col·lectius i taules salarials actualitzades i altres documents informatius; diversos llistats de productores, directors de càsting, agències d’actors i representants accessibles només per als socis donats d’alta i la informació sobre els cursos de formació que organitzem des de l’AADPC.

ENTREACTE: És una publicació de referència en l’àmbit de les Arts Escèniques i Audiovisuals on hi tenen cabuda l’opinió i la reflexió a través de reportatges, entrevistes i notícies que tracten a fons els temes que afecten els protagonistes del sector. Es dirigeix a professionals i també als amants i consumidors de la cultura que es fa a casa nostra. L’ ENTREACTE té una periodicitat trimestral i està editada per l’AADPC. També disposem de la versió digital de l'Entreacte (www.entreacte.cat) on a banda del que s’edita a la revista en paper, s'hi troben continguts exclusius, notícies d’actualitat, agenda professional, cartellera, vídeos i fotografies dels reportatges que esdevenen una plataforma d’opinió a través del Twitter i el Facebook. A diferència de la revista en paper, el tempo del web és ràpid i els seus continguts varien periòdicament. També s’hi pot consultar l’històric d’ Entreactes digitalitzats.

XARXES SOCIALS: L’AADPC es pot trobar tant al Facebook com al Twitter (@AADPC). Podeu seguir-nos des de les dues xarxes socials per conèixer l’actualitat de l’entitat en particular i del sector en general. La Revista Entreacte també disposa de Facebook i Twitter (@Entreacte_).

BUTLLETÍ MENSUAL: Cada mes enviem un butlletí a tots els nostres associats perquè no se’ls passi per alt cap informació que pugui ser del seu interès. En aquest butlletí hi incloem reunions dels membres de la Junta amb representants polítics, activitats i iniciatives en les que la Junta hi està involucrada, informacions sobre serveis, convocatòries, cursos organitzats per l’AADPC i també els externs, nous avantatges i les noves miniwebs del mes.

COMUNICATS: Periòdicament enviem comunicats als associats per infomar-los de questions que poden ser del seu interès com poden ser convocatòries de subvencions, ofertes de treball, novetats de l’entitat així com de les activitats que estem organitzant.