Què necessites trobar?

Joan Monells

ESPECIALITATS :
Actor/Actriu
ALTRES ESPECIALITATS:
profess. teatre, cant, dansa
ESTUDIS:
Inst. del Teatre, cursos varis de reciclatge professional
EMAIL:
jmonells@gmail.com
IDIOMES:
Futur perfecte d’Ignasi Garcia Barba és una reflexió sobre la situació de l’home en la societat actual, home i societat vistos amb una gran amplitud de mirada. El fet de voler considerar el món que l’envolta com una suma de complexitats i contradiccions fa que Ignasi Garcia no vulgui defugir cap dels múltiples aspectes de la vida de finals de segle XX i dels sis anys que portem del segle XXI. Una mirada que no vol amagar res i que és una denúncia sovint molt dura i colpidora. (Extracte del Pròleg de Ricard Salvat.)
REPRESENTANT:
{pi_representante}
ALÇADA:
176
{presentacion}

TREBALLS

Joan Monells

{profile_trabajos}

{sec_2_img}
CONTACTE

×

{SuccessMessage}

×

{ErrorTitle}

  • _error