Què necessites trobar?

Publicacions

L'AADPC s'encarrega de diferents publicacions referents al món del teatre, cinema i a l'art de la interpretació en general.
 
 
REVISTA ENTREACTE
 
Entreacte és la revista de l'AADPC que va néixer el 1988 amb la voluntat d'esdevenir el mitjà de comunicació de l'entitat. Des d'aleshores ençà, s'ha vingut publicant ininterrumpudament passant per les diferents èpoques i mandats que es aquesta entitat s'han anat succeïnt.⇒
 
A partir del maig de 2009, passa a ser trimestral, dobla el nombre de pàgines, i compta amb noves seccions, col·laboracions i corresponsalies. També s'obra el portal ENTREACTE digital (www.entreacte.cat) que complementa la versió impresa.
 
Tots aquest canvis responen a la voluntat de l'AADPC de posar al dia la seva comunicació amb els associats i associades així com també de captar millor l'atenció de públics interessats pel món de l'espectacle. És per això que també es distribueix a llibreries i quioscs especialitzats.
 
 
Com puc aconseguir la revista Entreacte?
 
L'Entreacte es pot aconseguir mitjançant diverses vies:
 
⇒ Subscripció:
Totes aquelles persones o organismes que vulguin subscriure’s per rebre la versió en paper de la revista Entreacte poden omplir el següent formulari de subscripció: http://aadpc.cat/ftp/Entreacte.html
 
Preu per número imprès: 5,95 euros.
Subscripció anual (4 números): 18 euros.
 
⇒ Punts de venda i distribució:
Aquí trobareu el llistat amb els punts de venda on podeu trobar els exemplars en paper de la revista Entreacte.
 
⇒També podeu comprar la versió digital en PDF de la revista a través l’IQuiosc
 
 
 
COL·LECCIONS
 
Col·leccions Actors Entreacte
 
És una col·lecció dedicada a glossar la vida de persones destacables del sector de les arts escèniques i l'audiovisual, i en general, de la cultura relacionada amb aquest sector professional.
 
Sol·liciteu el catàleg de publicacions a : aadpc@aadpc.cat
 
Col·leccions Entreacte Traduccions
 
És una col·lecció que conté traduccions al català de textos inèdits d'autors contemporanis.
 
Sol·liciteu el catàleg de publicacions a: aadpc@aadpc.cat