Què necessites trobar?

APORTACIONS REINTEGRABLES 2019 A LA DISTRIBUCIÓ I EXPLOTACIÓ D'ESPECTACLES

Publicado el 09 de Julio de 2019

El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el 12 de setembre de 2019. 


Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:

    • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte al municipi de Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.

    • Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.

    • Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD