Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ DE NOUS MUNTATGES TEATRALS DE SALA I DE CARRER DE CARÀCTER PROFESSIONAL PER AL PERÍODE 2017-2020

Publicado el 06 de Octubre de 2017

Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 23 d'octubre de 2017.

Aquesta subvenció és per donar suport a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020, i també a l'explotació de les representacions.

També s'entenen com a nous muntatges les reposicions o les revisions d'aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat.


A qui va dirigit

Poden optar als ajuts les empreses, bé siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles teatrals.

Així mateix, poden optar als ajuts les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE).


MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD