Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A PROJECTES D'INTERNACIONALITZACIÓ D'EMPRESES I ENTITATS CULTURALS DELS SECTORS DE LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA

Publicado el 03 de Abril de 2019

Termini de sol·licitud: fins al 25 d'abril de 2019


L'objecte d'aquestes línia de subvencions de l’ICEC és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.

MÉS INFORMACIÓ