Què necessites trobar?

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE CONSULTORIES PER A EMPRESES O ENTITATS CULTURALS

Publicado el 05 de Febrero de 2018


El termini per sol·licitar la subvenció és del 8 de febrer al 8 de març de 2018. 


L’ICEC obra aquesta línia d'ajuts l’objecte de la qual és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, la cultura digital i l'arquitectura, en les modalitats següents:

Modalitat de consultoria preferent:
- Internacionalització
- Digitalització
- Elaboració pla estratègic o redefinició del model de negoci
- Modalitat de consultoria específica.

Qui hi pot optar:

Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura, que compleixin els requisits establerts a la base 3.

Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

No poden optar-hi les entitats amb una participació orgànica majoritàriament pública.

MÉS INFORMACIÓ