Què necessites trobar?

CONEIXEMENTS BÀSICS DE DRET AUDIOVISUAL - Tot el que hauries de saber per moure’t en aquest sector (2a Ed.)

amb Cristina Calvet

DATES:
16, 23, 25 i 26 de novembre 2015
HORARIS:

de 18 a 21 hores

LLOC:
Seu de SGAE - Passeig Colom, 6, BCN
PREU:

Socis AADPC i AISGE: 60€
Socis AADPC aturats: 45€
Socis SGAE: 80€
No socis: 120€

ADREÇAT A:
Autors (de text o musicals), actors, directors, productors, realitzadors de televisió i treballadors de l’àmbit audiovisual.
INSCRIPCIONS:


Has treballat en una sèrie de TV: quins drets tens sobre la teva participació? Hi ha límits de protecció de la pròpia imatge en plataformes com Youtube, o és una batalla perduda? Com a autor, quins drets s’han de cedir al productor? I aquests drets, a qui els pot transmetre el productor? Quines afectacions pot tenir estar en un contracte de coproducció? I si és internacional?

Aquestes i moltes altres preguntes trobaran resposta en aquest curs que et servirà tant si et dediques a la interpretació, com a la producció, si ets director de cinema o realitzador de programes de televisió, si ets autor (d’un text o d’una música) i, en general, si treballes en l’àmbit audiovisual. Assabenta’t del medi professional en el que habites; t’interessa tenir els coneixements mínims legals perquè t’afecten.

El curs es dividirà en quatre sessions de tres hores:

1a sessió (16 novembre)
L’obra audiovisual: concepte i característiques.
1. Concepte. Classes/tipus d’Obra Audiovisual.
2. Característiques que ha de reunir per ser objecte de protecció.
3.Titulars Originaris dels Drets d’autor.
4. Drets d’autor en l’Obra Audiovisual.
5. Naturalesa subjectiva de l’Obra Audiovisual.
6.Requisits per l’exhibició de l’Obra Audiovisual.
7. Formes de finançament.
2a sessió (23 novembre)
Contractació: coproducció, preproducció i postproducció.
1. Coproduccions.
2. El contracte de Coproducció.
3. Contractes en la fase de preproducció.
4. Contractes en la fase de postproducció.
5. Entitats de gestió.

3a sessió (25 novembre)
Drets d’imatge i publicitat.
1. Drets d’imatge.
2. Contractes publicitaris.
3. Regulació de la publicitat a TV.
4. Protecció dels menors a Televisió (infància i joventut).
5. Ús d’Imatges de Youtube en Televisió.
6. La publicitat en les obres audiovisuals.
7. Publicitat i competència deslleial.
4a sessió (26 novembre)
Conflictes de naturalesa contractual i extracontractual.
1. Problemes pràctics:
   1.1. Decàleg per evitar judicis.
   1.2. Conflictes de naturalesa contractual.
   1.3. Conflictes entre productores.
   1.4. Conflictes de naturalesa extra contractual.
2. Plagis.
3. Usos no autoritzats d’obres musicals en l’Obra audiovisual.