Què necessites trobar?

ARGUMENTARI DEL PLA INTEGRAL DE TEATRE PER CATALUNYA

Publicado el 20 de Septiembre de 2017

Després de les darreres reunions celebrades amb els integrants de la comissió que es va formar per estudiar la necessitat d’elaborar un Pla Integral de Teatre.

Els punts que conformen l’argumentari i que es presentaran a les institucions per engegar aquest Pla Integral són:

- Suport a la creació i a la producció amb projecció nacional i internacional (Fira professiónal?)
- Consolidar circuits d’exhibició a tot el país (aprofitament de les infraestructures creades els darreres anys, incentivar la programació, etc)
- Facilitar i promoure la creació de residències entre municipis i professionals.
- Apostar per la promoció i la difusió del Teatre als mitjans de comunicació.
- Vetllar per l’aplicació del Conveni de Teatre de Catalunya (també a les administracions públiques)
- Afavorir i facilitar l’intercanvi internacional dels professionals.
- Treballar per la creació de nous públics i futurs consumidors de teatre des de l’ensenyament.
- Treballar per regularitzar oficialment els estudis artístics.
- Optimitzar l’impacte dels ajuts del Departament de Cultura a la creació, producció i difusió del teatre a partir de la seva revisió, adaptació i connexió a les necessitats reals del sector, dotant-los de l’aportació necessària.
- Treballar per una millor fiscalitat cultural (llei mecenatge, etc)
- Clarificar quina és la funció dels teatres públics (TNC, Teatre Lliure)


Notícies relacionades:

1a reunió - Plantejament

2a reunió - Primers acords

Argumentari

3a reunió - Presentació de la proposta a Xavier Díaz, director de l'ICEC

4a reunió - Presentació del tècnic responsable i del document metodològic