Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES :: 2n SEMESTRE DE 2018

Publicado el 09 de Abril de 2018

Per participar-hi cal que el projecte estigui integrat, com a mínim, per un 60% d'associats.


L’AADPC obre una nova convocatòria de residències semestrals, adreçada a tots els associats, per al segon període del 2018 (de juliol a desembre).

El termini per presentar les propostes de creació escènica per aquesta convocatòria de residències finalitza el 13 de maig.

Les sol·licituds d'espai s’han de demanar en torns de matí o tarda entre els mesos de juliol i desembre del 2018 omplint aquest FORMULARI. Escolliu la sala, les dates i els horaris preferents però quedaran pendents de confirmació ja que estem subjectes a la disponibilitat de l'espai.

Totes les parts del dossier s’han d’enviar dins un mateix arxiu pdf o word. Aquest document ha d'incloure:

• la descripció del projecte
• els CV dels integrants
• el pressupost estimatiu dels costos de producció i els costos de personal
• el detall de tot tipus d’aportacions rebudes, ja siguin econòmiques o materials, que ajudin a la realització del projecte
• la preferència de dates, horaris i sala

Els socis que hagin obtingut plaça de residents se'ls hi comunicarà personalment al llarg de la segona quinzena de juny.

Per a més informació, descarregueu-vos les BASES GENERALS o podeu enviar un correu electrònic a bustia@aadpc.cat