Què necessites trobar?

EL SERVEI DE CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE RENDA 2016 ES POSA EN MARXA

Publicado el 21 de Abril de 2017

El dia 23 de març es va publicar al BOE l’ordre que regula la presentació de la declaració sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2016.

Aquest any us tornem a oferir el servei anual de preparació de la declaració anual de l’esmentat impost, que serà prestat per l’assessoria de l’AADPC des del dia 24 d’abril fins a finals de juny.


CONDICIONS

Les condicions del servei són les següents:

El servei està disponible sempre amb cita prèvia (a concertar a partir del mateix 24 d'abril), tots els matins de dilluns a divendres, per telèfon o per correu electrònic: aleunda@aadpc.cat i es portarà a terme mitjançant una visita concertada a la seu de l’AADPC situada a Fabra i Coats- Fàbrica de Creació (C/ Sant Adrià 20, 1a planta; metro L1 Sant Andreu), tant pel lliurament de documentació com per a recollir la corresponent declaració. Només en determinats casos, a criteri de l’AADPC, la declaració us podrà ser lliurada mitjançant correu electrònic.

Els dies de visita per rebre documentació i lliurar la corresponent declaració seran, preferentment, els dilluns, dimecres i dijous de 09.30 a 13.30 hores.

La declaració no es confeccionarà el mateix dia de la visita, sinó que us serà lliurada la setmana següent. Per tant, l’últim dia de recepció de documentació serà el 19 de juny de 2017.

Serà imprescindible que, a més de la documentació habitual per a realitzar la declaració, hi adjunteu:
     - La declaració anual (o l’esborrany confirmat) de l’any 2015, si la vàreu presentar però no us la vam fer a l’AADPC.
     - En qualsevol cas, les vostres dades fiscals emeses per l’Agència Tributària.


PREU

El preu del servei és el següent:

DECLARACIONS ANUALS SOBRE L’IRPF POSSIBLES SITUACIONS
PREU AADPC PREU NO SOCIS
Declaracions simplificades (1)

Rendiments nets totals inferiors a SMI*

Rendiments nets totals superiors a SMI*

30,00€

40,00€

60,00€

80,00€

 Declaracions ordinàries (2)

Rendiments nets totals inferiors a SMI*

Altres situacions

40,00€

50,00€ (3)

80,00€

100,00€ (3)

(1) Únicament rendiments treball, capital mobiliari/immobiliari i deducció per compra/rehabilitació/lloguer d’habitatge habitual.
(2) Guanys i pèrdues patrimonials de qualsevol tipus; activitats econòmiques empresarials/professionals; imputacions d’altres rendiments.
(3) Preu mínim –que podria ser superior, a criteri de l’assessoria, segons el grau de dificultat o el temps de càlcul.
*SMI (salari mínim interprofessional) 2016: 9.080,40€

Els socis d'altres associacions amb les quals tenim signats convenis de col·laboració, se'ls aplicarà un 25% de descompte respecte a la tarifa del no socis.


CALENDARI TRIBUTARI

El calendari tributari de l’Agència Tributària, als efectes d’aquesta Declaració Anual sobre l’IRPF, queda establert de la següent manera:

Des del 5 d’abril fins el 30 de juny
ESBORRANY DE LA RENDA 2016

• Obtenció del número de referència de l’esborrany i de les dades fiscals.
• Confirmació de l’esborrany per via electrònica o telefònica.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 26 de juny.

Des del 5 d’abril fins el 30 de juny
RENDA I PATRIMONI

• Presentació per internet de la declaració anual 2016.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 26 de juny.

Des del 11 de maig fins el 30 de juny
RENDA

• Presentació en entitats bancàries, CCAA i oficines de l’AEAT de la predeclaració (antic esborrany) i de la declaració anual 2016.
Si és amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari: fins el 26 de juny.


Us recordem que la quota de l'AADPC desgrava a hisenda.

Demaneu-nos el certificat.