Què necessites trobar?

PARTICIPACIÓ DE L’AADPC EN L’ELABORACIÓ DE L’INFORME PER A LA CREACIÓ DE L’ESTATUT DE L’ARTISTA

Publicado el 28 de Junio de 2018

La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats va aprovar el passat dijous 21 de juny l’Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l'Artista.

Aquest avenç parteix del 2010, arran de les peticions formals que l’AADPC va traslladar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè es legislés específicament i de manera diferent el sector artístic, sota un Estatut de l’Artista. Aquesta normativa hauria de recollir les peculiaritats del sector que es diferencia de la resta de professionals que estan emparats sota l’Estatut del Treballador.

Després de diverses reunions amb el Departament de Cultura, aquest va encarregar al CONCA que elaborés un informe amb propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura. Aquest, després d’haver efectuat reunions amb totes les entitats del sector i amb la participació activa de l’AADPC, va elaborar un document amb un seguit de propostes. Aquest document va ser enviat a l’AADPC i a altres associacions professionals del mon de la cultura perquè les reviséssim i validéssim. Després de diverses modificacions que els vam proposar, al 2014 es va enllestir l’informe amb les 36 propostes definitives. Un cop elaborat aquest informe, el CONCA i el Departament de Cultura, al no disposar de les competències necessàries per aprovar aquests canvis legislatius, van traslladar aquestes propostes a tots els partits polítics de Madrid perquè s’estudiés davant del Congrés dels Diputats.

A partir d’aquest moment, es va crear una Subcomissió per a l’elaboració d’un estatut de l’artista formada pels diferents partits polítics on tots els Sindicats artístics estatals (Conarte, Union de Actores, etc) van ser citats per exposar les seves propostes. Un cop elaborat un informe inicial de la Subcomissió, aquest va ser enviat a l’AADPC per si volíem fer-hi alguna esmena i així va ser. En primer lloc, els partits polítics obrien la possibilitat que els menors d’edat poguessin ser autònoms. Des de l’AADPC vam considerar que això suposava una desprotecció i vulnerabilitat cap al menor, davant la desvinculació amb l’empresari. Vam proposar també la deducció de l’IVA que suposa la contractació d’un agent artístic així com també vam defensar la possibilitat que un jubilat pogués treballar sense que sigui penalitzat en el moment de la regularització anual. Per últim vam proposar la menció de l’obligatorietat de retribuir a l’artista per la cessió dels drets de propietat intel·lectual i que aquest aspecte s’inclogués en el contracte de treball. De totes aquestes esmenes, s’han acceptat totes, excepte la darrera que no surt recollida en aquest informe de propostes de la Subcomissió.

El dijous 21 de juny, després de 8 anys de treball permanent per part de l’AADPC per millorar les condicions dels artistes, s’ha aprovat aquest informe definitiu de la Subcomissió que es fonamenta en les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, presentat pel CONCA i les associacions sectorials al Parlament de Catalunya el 2016. Aquest és un pas molt important en la lluita per millorar les condicions laborals i fiscals dels professionals de la cultura del nostre país. Seguirem caminant fins a l'elaboració definitiva de l’Estatut de l’Artista.