Què necessites trobar?

PLA INTEGRAL DE TEATRE A CATALUNYA

Publicado el 28 de Junio de 2017

La Junta de l’AADPC creu que és necessari la confecció d’un Pla Integral de Teatre a Catalunya, per això es va convocar als representants del sector per conèixer directament la seva opinió i fer una valoració conjunta en una primera reunió per tractar aquest tema. Les entitats convocades van ser SGAE, ICEC, Diputació de Barcelona, SGAE, ADETCA i CIATRE.

Els motius pels quals es creu que és convenient la seva creació són els següents: donar estabilitat i cohesió al sector a llarg termini, ajudar al seu desenvolupament i ajudar a fer un diagnòstic del seu estat actual.

Més endavant la intenció és la d’involucrar altres col·lectius del sector que també estan involucrats en l'àmbit teatral.

En síntesi, el que es va parlar a la reunió va ser que:

- Existeix l’interès de treballar conjuntament per arribar a una diagnosi professional.

- S'han d'establir quins objectius ens hem de marcar a través de la cohesió, compartir coneixements, experiències, informacions, dades, etc.

- Pensar en polítiques de desenvolupament amb transversalitat (ensenyament, públics, etc)

- Concreció d’un parell d’objectius i les accions a aplicar, que es puguin desenvolupar amb la dotació necessària per part de l’administració. Actualment els plans integrals no tenen dotació, s’aconsegueixen els ajuts mitjançant accions.

S’acorden alguns temes que es poden tractar al Pla Integral de Teatre: regular l’ensenyament (titulacions oficials artístiques, comunicació, professional/amateur), definir drets i mesures de cada agent (autor, intèrpret, tècnic, productor, etc), tema fiscal, contractació laboral, marc jurídic i establiment del codi de bones pràctiques.

Es va acordar continuar el tema en reunions futures.


Notícies relacionades:

1a reunió - Plantejament

2a reunió - Primers acords

Argumentari

3a reunió - Presentació de la proposta a Xavier Díaz, director de l'ICEC

4a reunió - Presentació del tècnic responsable i del document metodològic